Gallery

Movies

自在肢 | JIZAI ARMS: SOCIAL DIGITAL CYBORGS

Design & Production
Nahoko Yamamura, Daisuke Uriu, Mitsuru Muramatsu, Yusuke Kamiyama, Shin Sakamoto, Shunji Yamanaka

Research Director
Masahiko Inami

Dancer
Ayaka Kondo, Rei Hanashima

Music
J.S.Bach: Cello Suite No.1 in G Major, BWV1007:IV.Sarabande
Cellist: K, Music Recording: Daisuke Uriu

Public Relations
Amico Uriu, Sakura Watanabe, Junki Nakagawa

Director
Shutaro Oku

Producer
Masaya Fujimoto

Cinematographer
Kazuaki Koyama, Kensaku Nakajima

Gaffer
Yasuhiro Mutsuura

Camera Assistant
Yuta Takajiri, Fuka Tomei, Ayane Shibata

Best Boy Electric
Daizaburo Nagashima

Best Boy Grip
Joe Hagiwara, Shoko Okawa

Hair&Make-up
Miko

Editor
Shunya Hiroshige

Colorist
Dai Kaneda

Sound Mixer
Osao Hori

自在肢 | JIZAI ARMS: SOCIAL DIGITAL CYBORGS (short ver.): 52 sec.

自在肢 | JIZAI ARMS: SOCIAL DIGITAL CYBORGS (teaser trailer): 20 sec.

Photos

Photographer
Kazuaki Koyama